Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων (Τυποποίησης)

You are currently viewing Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων (Τυποποίησης)

14 Οκτωβρίου 2019

Η Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Οκτωβρίου από τα μέλη της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC), του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) και της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU).

Η Ημέρα αυτή έχει καθιερωθεί προς τιμήν όλων εκείνων των εμπειρογνωμόνων που αναπτύσσουν διεθνή πρότυπα, καθώς και για να δοθεί έμφαση στη σημασία της τυποποίησης.

Τα διεθνή πρότυπα βοηθούν τους οργανισμούς να βελτιώνουν την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών, να εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των πελατών, να προλαμβάνουν ατυχήματα, να βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις και να πληρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις. Επικοινωνήστε με τους ειδικούς συμβούλους μας σήμερα για να σας καθοδηγήσουν στην ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης της Εταιρίας σας.