Όλα τα πρότυπα ISO αναθεωρούνται για να διασφαλίζεται ότι παραμένουν σχετικά με τη σημερινή αγορά και είναι κατάλληλα για κάθε είδους λειτουργία. Πρέπει να γίνουν διάφορες ενέργειες για να προετοιμαστείτε για τη μετάβαση στις νέες εκδόσεις.

Εμείς διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνογνωσία για να διασφαλίσουμε την ομαλή μετάβαση των Συστημάτων Διαχείρισης του Οργανισμού σας.

Οι πιο πρόσφατες εκδόσεις των πιο δημοφιλών Προτύπων είναι:

ISO 9001:2015

Το Πρότυπο παρέχει καθοδήγηση σε οργανισμούς που θέλουν να διασφαλίσουν την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, την ικανοποίηση των πελατών και τη συνεχή βελτίωση.

ISO 14001:2015

Το Πρότυπο παρέχει καθοδήγηση σε οργανισμούς που θέλουν να διαχειριστούν τις περιβαλλοντικές ευθύνες τους.

ISO 45001:2018

Το πρώτο Διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Επαγγελματικής Υγείας & Ασφάλειας.

ISO 50001:2018

Το Πρότυπο αυτό βοηθάει τους οργανισμούς να διαχειριστούν την ενεργειακή τους απόδοση.

ISO 22000:2018

Αυτό το Πρότυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε οργανισμό που θέλει να ελέγξει τους κινδύνους που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων.

ISO 27001:2013

Πρότυπο που καθορίζει απαιτήσεις για την εγκατάσταση, υλοποίηση, συντήρηση και συνεχή βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών.

ISO 22301:2012

Πρότυπο Επιχειρησιακής Συνέχειας, που καθορίζει απαιτήσεις για το σχεδιασμό, τη δημιουργία, την εφαρμογή, τη λειτουργία, την παρακολούθηση, την ανασκόπηση, τη διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση ενός τεκμηριωμένου συστήματος διαχείρισης, που βοηθάει στην προστασία, τη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης, την προετοιμασία, την ανταπόκριση και την αποκατάσταση μη αναμενόμενων περιστατικών.