Τι είναι το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001

Η Γη είναι το σπίτι μας. Ας προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε το περιβάλλον καθαρό μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εταιριών μας.

Κάθε μέρα όλο και περισσότερες εταιρίες αντιλαμβάνονται τι σημαίνει ρύπανση του περιβάλλοντος και επιλέγουν το ISO 14001, το πιο αναγνωρισμένο διεθνές πρότυπο για συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, προκειμένου να ελέγξουν και να μειώσουν τις επιπτώσεις της εταιρείας τους. Όπως και το ISO 9001, το ISO 14001 μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον τύπο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται. Αυτό το πρότυπο βοηθά τις επιχειρήσεις να προστατέψουν το περιβάλλον και να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις.

Κάποια από τα σημαντικότερα οφέλη του ISO 14001:

• Συμμόρφωση με κανονιστικές απαιτήσεις
• Λειτουργική αποδοτικότητα
• Μείωση κόστους
• Μείωση επαγγελματικών κινδύνων
• Βελτίωση της εικόνας της εταιρίας
• Μείωση της ρύπανσης και των ακούσιων περιβαλλοντικών απορρίψεων
• Βελτίωση της διαχείρισης πόρων