Η Compascentric , μια ομάδα ειδικών στα πρότυπα ISO, Consulting, Web Design και Branding, είναι εδώ για να ενδυναμώσει την επιχείρησή σας και να επιτύχει ανάπτυξη μέσω της εξυπηρέτησης των πελατών μας ως εταίρων.

Το κλειδί για την επιτυχία μας είναι ότι προσφέρουμε εξειδίκευση σε όλους τους τομείς με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από πολυάριθμα έργα που παραδόθηκαν αποτελεσματικά από το εξειδικευμένο προσωπικό μας.

Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες μας μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση του οργανισμού σας και να ενισχύσουν την επιχείρησή σας απλά, χρόνο αποτελεσματικά και με επιτυχία μέσα από ένα ευρύ φάσμα εξατομικευμένων λύσεων και βέλτιστων πρακτικών.

Συγκεκριμένα, η Compascentric στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που καλύπτουν:

 • Όλους  τους τύπους μελετών, συμβουλευτικής, ανάπτυξης και εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.
 • Γραφιστικές υπηρεσίες για τη δημιουργία λογοτύπων.
 • Υπηρεσίες πληροφορικής και τεχνικής υποστήριξης για την ανάπτυξη ιστοσελίδων.

Πολιτική Ποιότητας

Η Compascentric Υπερσυμβουλευτική Ι.Κ.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνο με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015 στοχεύοντας στην απόλυτη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών, και στη βελτίωση της συνολικής απόδοσης και λειτουργίας της.

Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής, και συγκεκριμένα στους τομείς της:

 • ανάπτυξης, υποστήριξης και εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης,
 • κατασκευής, υποστήριξης και εφαρμογής συστημάτων ιστοσελίδων,
 • παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, ανάπτυξης λογισμικού και τεχνικής υποστήριξης,
 • παροχής γραφιστικών υπηρεσιών για τη δημιουργία λογοτύπων,
 • παροχής εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
 • παροχής μελετών παντός τύπου
 • συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά ή άλλα Διεθνή μελετητικά ή ερευνητικά προγράμματα

καθώς και σε κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα ή πράξη που εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα το σκοπό της εταιρείας, ακόμη και αν δεν κατονομάζεται ειδικά ανωτέρω.

Στρατηγικός στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας μας, ώστε να καλύπτουμε τις προσδοκίες των πελατών μας.  Μέσα από μετρήσιμα αποτελέσματα προσπαθούμε πάντα να εντοπίζουμε ευκαιρίες βελτίωσης, και να υλοποιούμε τις αναγκαίες ενέργειες ώστε οι πελάτες μας να μένουν απόλυτα ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες μας.  Το άρτια καταρτισμένο προσωπικό της εταιρίας μας  με την ποιότητα της εργασίας του συμβάλλει στην επίτευξη των καθορισμένων στόχων.

Η πολιτική μας εστιάζεται:

 • Στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών
 • Στην ικανοποίηση και τη συνεχή υποστήριξη των πελατών μας
 • Στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας, μέσω της συνεχούς ενημέρωσης και επαγγελματικής κατάρτισης
 • Στη συνεχή προσπάθεια για αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών μας

Για την επίτευξη των παραπάνω η διοίκηση της Επιχείρησης, δεσμεύεται:

 • Να παρέχει όλους τους απαιτούμενους πόρους που κρίνονται απαραίτητοι για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τη σχετική Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, τα ισχύοντα πρότυπα και τις απαιτήσεις των πελατών.
 • Να διασφαλίζει ότι η πολιτική ποιότητας έχει γνωστοποιηθεί και έχει γίνει κατανοητή στους εργαζόμενους αλλά και στους εξωτερικούς συνεργάτες.
 • Να επιδιώκει τη συμμετοχή όλων των εταίρων στην εφαρμογή και τη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Να προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, να διατηρεί την εμπιστοσύνη των πελατών της και να καλύπτει τις απαιτήσεις τους.